Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-10-21-Speech-1-167-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131021.15.1-167-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cazul Leonardei, o tânără oprită de forţele de poliţie în timpul unei excursii şcolare pentru a fi repatriată către Kosovo, şochează în continuare opinia publică. În acelaşi timp, numeroşi romi, mulţi dintre ei cetăţeni europeni, se confruntă cu practici discriminatorii şi cu standarde duble. Generaţiile care au asistat la ororile secolului trecut au sperat ca stigmatizarea pe baze etnice să nu se repete pe continentul nostru. Iată că astăzi, însă, anumiţi oameni politici, în goana lor după voturi, cer expulzarea şi pedepsirea populaţiei rome. Este oare nevoie să reamintim că orice cetăţean are dreptul, garantat prin tratat, de a circula oriunde dorește pe teritoriul Uniunii Europene? A devenit oare libera circulaţie un drept doar pentru aceia dintre noi care deţin statutul de cetăţean european de primă mână? Ar trebui să ne întrebăm încotro se îndreaptă Europa. Sper că nu a uitat de valorile sale."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph