Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-10-08-Speech-2-722-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131008.48.2-722-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Om te beginnen wil ik de collega's danken voor het debat. Ik denk dat we allemaal, zonder uitzondering, in deze de veiligheid van de luchtvaart als een absolute topprioriteit naar voren schuiven. Iedereen die hier aanwezig is. En ik neem het dus niet, mijnheer Cramer, dat u de indruk wekt dat diegenen die morgen tegen uw ontwerpresolutie willen stemmen, tegen veiligheid zijn. Alleen verbinden wij daar andere conclusies aan. Door uw ontwerpresolutie te steunen, zullen wij landen bij de status quo. Ja, tot de nieuwe, misschien binnen drie, vier jaar. En intussen zult u bijvoorbeeld met betrekking tot nachtvluchten in een situatie komen dat de maximale vluchttijd 11.45 uur is, terwijl in het nieuwe voorstel het 11 uur is. Ik kan nog andere voorbeelden geven. In het voorstel wordt gezegd dat de totale som van de vluchttijden over een heel jaar gezien gaat zakken van 1 300 vluchturen naar maximaal 1 000 uren. Ook de weekrust wordt versterkt en verhoogd ten voordele van de werknemers. Dus met andere woorden, u moet niet zomaar beweren dat dit een gevaarlijk voorstel is. Verder zou ik nog eens op het misverstand willen wijzen dat bij vele mensen bestaat. Zij maken namelijk de vergelijking, níet met de nationale reglementering die in voege is, maar met de gangbare praktijk die inderdaad in een aantal gevallen beter is. En dat is goed – dankzij sociale wetgeving, akkoorden die gesloten zijn. En die blijven ten volle gelden. Ten slotte mogen we niet vergeten dat heel veel mensen helemaal niet die sociale bescherming hebben waarvan sommigen vrezen dat die verloren gaat. Ten onrechte. Ik denk dan aan piloten en cabinepersoneel in en anderen die door déze voorstellen veel beter beschermd zullen zijn dan ooit tevoren. Dus is in deze mijn persoonlijke mening als rapporteur comitologie dat we de ontwerpresolutie níet moeten ondersteunen. Maar goed, de plenaire vergadering zal zich in alle vrijheid uitspreken en we allemaal zullen de beslissing van de plenaire vergadering respecteren."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"(geroep in de zaal)"2
"low cost airlines"2
"namens de Commissie vervoer en toerisme"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph