Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-10-08-Speech-2-621-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131008.44.2-621-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am decis că vom consolida relaţia cu continentul asiatic pe parcursul ultimilor ani prin negocierea şi încheierea unor acorduri comerciale ambiţioase. Numeroase state din vecinătatea Taiwanului, precum Coreea, Vietnamul sau Thailanda, se bucură azi de perspectiva unui parteneriat strâns cu Uniunea Europeană. În acest context, nu putem izola un teritoriu şi pe cetăţenii săi, refuzându-le accesul la beneficii comerciale şi economice şi la potenţiale progrese de ordin social sau relative la drepturile omului. Totodată, Uniunea Europeană nu poate decât să se conformeze cadrului strict al dreptului internaţional, iar acesta a permis Taiwanului să adopte o politică constructivă care a dus atât la concluzionarea a 19 acorduri pe teme economice şi comerciale cu Republica Populară Chineză şi a 31 de acorduri de investiţii cu ţări terţe, cât şi la aderarea la OMC şi la Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific. În consecinţă, sunt în favoarea dezvoltării în continuare a relaţiilor comerciale UE-Taiwan."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph