Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-10-08-Speech-2-578-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131008.42.2-578-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"China este unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali ai Uniunii Europene. De aceea consider, ca şi colegii mei, că actualul acord, primul de acest gen după ce investiţiile directe au devenit de competenţa exclusivă a Uniunii, este benefic pentru a asigura o mai bună protecţie a investitorilor europeni. Astfel, barierele din calea firmelor europene care decid să investească pe teritoriul chinez trebuie eliminate cu scopul de a garanta o concurenţă loială. Cu toate acestea, posibilitatea ca un investitor să poată acţiona în justiţie statul chinez nu răspunde neapărat acestui deziderat. De cele mai multe ori, companiile transnaţionale se tem să demareze o acţiune legală împotriva Chinei, preferând să rezolve prin intermediul dialogului eventualele dispute. Pe de altă parte, un astfel de mecanism poate acţiona în detrimentul statelor membre ale Uniunii Europene, un exemplu relevant fiind plângerea asiguratorului chinez Ping An împotriva băncii Fortis. În consecinţă, pledez pentru menţinerea unui mecanism interstatal de reglementare a disputelor în cadrul acordului bilateral."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph