Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-10-07-Speech-1-080-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Hr. formand! Fru kommissær! Kolleger! EPP og Renate Sommer vil have stoppet den sundhedsanprisning, der handler om, at kulhydrater bidrager til at vedligeholde en normal hjernefunktion. Vi i Den Socialdemokratiske Gruppe er heller ikke vilde med den sundhedsanprisning, men hvis vi følger EPP's og Renates Sommers vej, så forsvinder sundhedsanprisningen ikke. Tværtimod vil det føre til, at vi kommer til at se denne sundhedsanprisning også på chokoladebarer, kager, kiks, osv. Vi vil på hylderne i supermarkederne kunne læse: Denne chokoladebar er god for din hjerne! Det nytter simpelthen ikke noget! Det gavner kun multinationale selskaber som Nestlé og supermarkederne i al almindelighed. Det gavner ikke forbrugerne! Den eneste mulighed vi rent faktisk har for at forhindre denne vildledning er at støtte Kommissionens forslag, som det foreligger. For Kommissionen inddæmmer faktisk brugen af sundhedsanprisningen. Kommissionens forslag handler simpelthen om at forbyde, at denne sundhedsanprisning sættes på produkter med et højt sukkerindhold, som f.eks. kager, slik, sodavand, osv. For os i Den Socialdemokratiske Gruppe er det vigtigt at kunne begrænse anvendelsen af denne sundhedsanprisning, hvis vi skal kunne bekæmpe udviklingen i diabetes, hjertekarsygdomme, cancer, osv. Vi kan simpelthen ikke have, at usunde fødevarer får lov til at fremstå, som om de har en sundhedsværdi. Vi synes, det er utroligt vigtigt, at vi giver forbrugerne et sandfærdigt billede af, hvad der er sundt, og hvad der ikke er sundt. Derfor støtter vi Kommissionens forslag, og vi er imod EPP-Gruppens ønske om at afvise denne sundhedsanprisning."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131007.15.1-080-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph