Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-09-11-Speech-3-483-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130911.51.3-483-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Powstało wiele dokumentów o europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony, choć z drugiej strony jeden z ekspertów ośrodka analitycznego w Brukseli powiedział: „tak wiele słów i tak wiele dokumentów o niczym”. Rzeczywiście jest kłopot z europejską polityką bezpieczeństwa i obrony, ale wynika on, moim zdaniem, z tego, że jesteśmy nie na końcu drogi, tylko na jej początku. Sojusz Północnoatlantycki jest strukturą sprawdzoną, istniejącą wiele, wiele lat. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony to dzisiaj pomysł, zamysł nieposiadający struktur, nieposiadający przecież armii, która stałaby za tymi wszystkimi dokumentami, które stworzyliśmy. Sprawozdania autorstwa pani Gomes i Giannakou, nad którymi będziemy głosować, to wyraz opinii większości grup politycznych. Zostały one poparte w komisji przez większość grup politycznych i dają obraz tego, jak w opinii większości grup politycznych ta wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony powinna wyglądać. Zgadzam się z posłem Van Ordenem, i oczywiście podobnie jak koledzy Danjean i Gahler, i pewnie wszyscy członkowie naszej podkomisji SEDE, jestem za tym, że należy rzeczywiście unikać duplikacji. Zapraszam pana Van Ordena do przeczytania naszego dokumentu, dokumentu PPE, który ogłosiliśmy kilka dni temu, gdzie piszemy bardzo wyraźnie o tym, że chcemy za wszelką cenę unikać duplikacji między strukturami Unii i NATO i jesteśmy za jak najdalej idącą współpracą tych struktur."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph