Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-09-11-Speech-3-209-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130911.33.3-209-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es balsoju pret šo priekšlikumu ierobežot tradicionālo biodegvielas ražošanu un pāriet uz jauniem biodegvielas ražošanas veidiem no atjaunojamiem resursiem. Es atbalstu mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet uzskatu, ka konkrētais priekšlikums uzliks jaunu slogu Eiropas un Latvijas zemniekiem, kuru intereses es aizstāvu Eiropas Parlamentā. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir līderis dažādu piesārņojumu samazināšanā, bet mums ir jādomā arī par mūsu cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamas darba vietas un mums ir jādomā arī par jaunu darba vietu radīšanu. Tāpēc aicinu Eiropas Komisiju un Parlamenta Vides komitejas deputātus tālākajās sarunās ieņemt līdzsvarotāku pozīciju un ņemt vērā, ka KLP reformas dēļ Eiropas zemniekiem tuvāko gadu laikā nāksies ieviest virkni jaunu prasību."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph