Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-09-10-Speech-2-269-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130910.45.2-269-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Min gruppe støtter helt og fuldt op om hr. La Vias betænkning. Det, der efter min mening står tilbage, er så: Nu lover hr. Lewandowski, at man kommer med et nyt ændringsbudget i slutningen af måneden for den anden tranche af de 11,2 milliarder euro, og vi må så håbe, at Rådet vil betale. Men er det så nok? Er der så styr på regningerne? Eller står vi faktisk i den situation, at vi også i løbet af 2013 vil se flere regninger løbe ind, end man reelt kan betale, således at vi skubber en snebold foran os af ubetalte regninger, der løber ind i 2014? Det vil jeg gerne høre kommissærens udsagn om. Vil det virkeligt være nok med disse 3,9 milliarder, eller har vi flere ubetalte regninger, der løber ind? Det er jo en fuldstændig utålelig situation, at Rådet år for år lover, at hvis der ikke er penge nok, så skal man nok komme med dem. Det lovede hr. Rimkūnas også i dag. Han sagde: "Jamen, hvis det budget, vi nu vedtager, ikke rummer penge nok til de regninger, der løber ind, så skal vi nok betale". Og når så Kommissionen kommer og siger, at der er kommet flere regninger, at der er brug for pengene, så siger Rådet: "Nej, det tror vi ikke på". Det er jo en fuldstændig absurd tilstand, som bringer Kommissionen i en meget vanskelig situation. Vi har vedtaget lovgivning i Parlamentet og Rådet, vi har vedtaget budgetter, ifølge hvilke der skal bruges penge på forskellige projekter, men når projekterne så skal betales, vil man ikke betale regningerne. Det bringer Kommissionen i en situation mellem pest og kolera, og det er en situation, vi er nødt til at komme ud over! Men som sagt støtter min gruppe hr. La Vias rapport. Vi er bare i tvivl om, hvorvidt det løser problemerne."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph