Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-09-10-Speech-2-211-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130910.33.2-211-054"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es balsoju par šo direktīvas priekšlikumu, jo uzskatu, ka bankām ir krietni vairāk jāinformē potenciālie hipotekārā kredīta ņēmēji par dažādiem riskiem. Tāpat bankām daudz uzmanīgāk ir jāizvērtē klientu maksātspēja un iespējas atmaksāt aizņemto summu. Mājokļa iegāde lielākajai daļai ģimeņu ir dzīves lielākā investīcija, tieši tādēļ šim lēmumam ir jāpieiet ļoti rūpīgi. Diemžēl nepareizi doto padomu dēļ ievērojams skaits ģimeņu visā Eiropā ir bijušas spiestas pārdot savus mājokļus par krietni vien zemāku cenu nekā tos iegādājušās, vēl paliekot naudu bankām parādā. Tādēļ pirms šāda lēmuma pieņemšanas ļoti svarīgs ir neatkarīga konsultanta padoms, ko nosaka šī direktīva. Es ceru, ka pēdējie pieci gadi ir arī laba mācība banku sektoram, lai neatkārtotu pieļautās kļūdas."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph