Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-09-10-Speech-2-199-012"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, ponieważ uważam, że należy popierać wszelkie inicjatywy, których podstawowym założeniem jest wspieranie innowacyjności europejskiej gospodarki. Zważywszy na fakt, że jestem członkiem Komisji Transportu, tym bardziej dostrzegam potrzebę rozwoju wszelkich technologii wspierających wzrost operacyjności transportu i związanej z nią logistyki. Rozwój w zakresie mobilności obywateli oraz alternatywnych sposobów przemieszczania się na pewno odgrywa znaczącą rolę na coraz bardziej zaludnionych obszarach Unii oraz we wzroście przemieszczania się osób i towarów na terenie całej Europy."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130910.31.2-199-012"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph