Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-09-10-Speech-2-038-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130910.8.2-038-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Începând cu 2008 am asistat la prăbuşirea pieţei imobiliare în numeroase state membre ale Uniunii Europene, cu consecinţe grave pentru cetăţeni. Numeroşi au fost cei care au pierdut economiile de-o viaţă sau care au fost daţi afară din locuinţe, deseori ca urmare a informaţiilor deficiente pe care le primiseră de la instituţiile de credit. Totodată, aşa cum a spus şi domnul Barnier, un împrumut ipotecar reprezintă de multe ori unul dintre cele mai importante angajamente ale unei familii. În acest context, doresc să salut prezenta reglementare care urmăreşte garantarea unei mai bune protecţii a consumatorilor în domeniul creditelor pentru proprietăţi imobiliare rezidenţiale. Aceasta, practic, va instaura standarde comune la nivelul Uniunii Europene privind calculul dobânzii anuale, informarea şi transparenţa. Această directivă va aduce beneficii considerabile tuturor celor interesaţi, inclusiv persoanelor care se confruntă cu prima achiziţie şi va crea o piaţă a creditelor imobiliare mult mai sigură şi mai stabilă."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph