Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-09-09-Speech-1-112-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130909.22.1-112-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Jeg synes, der er tre målsætninger, der er vigtige at holde sig for øje i dette direktiv. Den ene er, at vi skal sikre, at vi får skabt nogle incitamenter til at få de nødvendige investeringer, således at vi kan gå fra første til anden generation. Det må være det, der er det vigtigste. Det kræver, at vi er villige til at indgå nogle kompromiser, for det kræver en bred og langsigtet aftale, så markedsdeltagerne ved, hvad de har at rette sig efter. Det kræver naturligvis også nogle bindende og nogle ambitiøse mål, og så kræver det efter min mening et opgør med mange af de dobbelttællinger, som vi har i dag, fordi de sådan er lidt et trylletrick. Den anden målsætning er, at vi selvfølgelig heller ikke må skade de investeringer, der allerede er foretaget i første generation. For hvis vi skader de investeringer, der er foretaget i første generations biobrændstoffer, er det klart, at der ikke er nogen, der har lyst til at kaste sig ud i andengenerationsinvesteringerne, fordi man ikke stoler på politikerne. Den tredje er ILUC-faktoren. Vi har behov for en ny model til beregning af ILUC, for at den kan blive en del af den regulator, som jo selvfølgelig på et eller andet tidspunkt skal introduceres, fordi ILUC er en faktor. Betragter jeg alle tre dele, synes jeg, der er en god balance, både i ITRE's forslag og i ALDE's forslag. Vi kan jo alle sammen have vores røde linjer, vi kan alle sammen stille vores ultimative krav, vi kan alle sammen mene, at lige netop vi har ret. Men politik handler ikke om at have ret. Politik handler om at få ret. Og jo flere af os, der får lidt ret i denne sag, jo større en chance har vi for, at der kommer så bredt et flertal, at markedet begynder at agere efter det, og så kan vi nå vores mål om bedre miljø og om at skabe beskæftigelse og arbejdspladser på dette område. Der er et kæmpe potentiale, hvis vi gør det rigtigt."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph