Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-780-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.56.3-780-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, in Nederland hebben wij een mooi spreekwoord dat zegt 'laat je de kaas niet van het brood eten'. Sorry aan de tolken zo laat op de avond, maar het betekent in het Engels zoiets als . Dat is precies wat we nu moeten doen als EU richting Noorwegen ons de kaas dus niet van het brood laten eten. Want door allerlei handelsakkoorden heeft Noorwegen zich verplicht om markten te openen, ook voor landbouwproducten. De torenhoge heffingen waar nu sprake van is, passen daar gewoonweg niet bij. Van de ene op de andere dag het land dichtgooien voor Nederlandse hortensia's bijvoorbeeld, of het tweeënhalf keer zo duur maken van een kilo Goudse kaas. Dan mag de Europese Commissie wel zeggen van 'ja dat effect is niet zo groot, want het is niet onze grootste handelspartner', dat zal allemaal wel zo zijn, maar voor een individuele hortensiakweker bij mij in de regio betekent dat gewoon het einde van zijn bedrijf. Zo simpel is het. Eén ding is ook nog simpel: als Noorwegen wil profiteren van toegang tot de Europese markt, dan dient ook Europa toegang te hebben tot de Noorse. Die Noorse handelsbarrières bestaan nu al een aantal maanden en voorlopig zie ik de Europese Commissie nog heel weinig concreets doen. Ik denk dat dat 'niets doen' een heel verkeerd signaal geeft, ook voor de toekomst. We roepen dus de Europese Commissie op om de druk op Noorwegen op te voeren, om snel concrete gesprekken te starten op hoog niveau over het afschaffen van de belemmeringen. Indien Noorwegen daar niet aan meewerkt, zullen er dus tegenmaatregelen worden genomen. Het voorbeeld van Noorse zalm ligt dan voor de hand. Natuurlijk altijd met als doel om weer terug te komen tot de normale verhoudingen zoals die horen te zijn tussen de Europese Unie en goede vriend Noorwegen. Maar tot dat moment laten wij ons in elk geval de kaas niet van het brood eten. Dat signaal geven wij morgen als Parlement en wij roepen de Commissie op om daaraan mee te werken."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"'stand your ground'"1
"'to stand our ground'"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph