Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-736-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Panie Ministrze! Oczywiście wszyscy chcieliby żyć w świecie, w którym panuje pokój, w którym nikt z nikim nie walczy, w którym nie ma broni. Zgadzam się z przedmówcami, ale w takim świecie nie żyjemy i w tymże świecie, trzeba to jasno zauważyć, to właśnie Unia Europejska ma najlepszy, najbardziej unikalny na skalę światową i działający system kontroli eksportu broni. Takiego systemu i takiego nadzoru nad eksportem broni nie mają ani Stany Zjednoczone, ani Rosja, ani Chiny, ani inni wielcy producenci uzbrojenia na świecie. Dzisiaj to Unia Europejska jest przykładem dla innych i – w tej kwestii się pewnie różnimy z panią poseł Lösing – ja uważam, że ta kontrola działa, jest skuteczna i na dzisiejsze czasy wystarczająca. Żadne z państw Unii Europejskiej w ostatnich latach nie eksportowało broni do państw objętych konfliktami zbrojnymi, do państw, które były w stanie wojny. I to jest podstawowa zasada, której na szczęście wszystkie państwa Unii Europejskiej produkujące uzbrojenie się trzymają. I to Unia Europejska – warto to pamiętać – przyczyniła się do wypracowania standardów międzynarodowych, bo to państwa unijne inicjowały regulacje prawne, czyli traktat o handlu bronią przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na początku kwietnia. Ten traktat, miejmy nadzieję, przyczyni się do stabilności i – tutaj wierzę, że z panią poseł Lösing zajmujemy identyczny punkt widzenia – że przyczyni się do pokoju i bezpieczeństwa na świecie, że będzie przeciwdziałać terroryzmowi i przestępczości na całym świecie. To jest nasz wspólny cel."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.53.3-736-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph