Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-415-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-415-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ik onthoud me van stemming voor wat betreft dit verslag. Enerzijds is voor mij duidelijk dat Hongarije te ver is gegaan waar het de beperking betreft van de bevoegdheden van de rechterlijke macht, de centrale bank en het toezicht op de media. Daardoor zijn de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en die bank in het geding gekomen, en is bezorgdheid over de pluriformiteit van de media zeker op zijn plaats. Anderzijds is het verslag een onsamenhangend samenraapsel geworden van talloze meningen en opvattingen. De discussie is totaal gepolariseerd. Maar vooral: de koers die het verslag nu inslaat is té eenzijdig. Er ontstaat in zekere zin een kruistocht tegen de autonome lidstaat Hongarije. En wie weet, gebeurt dat morgen ook met andere lidstaten. Hierin slaat Europa door en gaat het op de stoel van een morele rechter zitten. Een stoel die Europa in deze omvang en intensiteit niet toekomt."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph