Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-411-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-411-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am votat în favoarea rezoluţiei, inclusiv în favoarea a celei mai mari părţi dintre amendamentele depuse. Multe dintre aspectele menţionate în rezoluţie sunt cel puţin contestabile, cu toate acestea susţin pe deplin referirile la necesitatea apărării echilibrului şi separaţiei puterilor în stat, la independenţa sistemului judiciar, la regulile care se impun în situaţia unei reforme electorale. Statul pe care îl reprezint, România, se află în faţa unui examen major, respectiv un proiect de revizuire a Constituţiei care riscă să distrugă separaţia puterilor în stat şi independenţa sistemului judiciar, aşadar nu pot acorda alt vot decât în apărarea acestor valori democratice."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph