Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-409-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-409-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pastarieji įvykiai Vengrijoje privertė suklusti visą Europą – buvo suabejota šios šalies demokratiškumu. Panašu, kad rengiant ir tvirtinant Vengrijos Pagrindinį įstatymą pritrūko skaidrumo, atvirumo ir bendro sutarimo. Visgi siūlymo atimti iš Vengrijos teisę balsuoti ES klausimais, nepalaikau. Tai yra nacionalinė Vengrijos politika, kuriai daryti įtaką Europos Parlamentas nėra įgaliotas."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph