Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-408-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-408-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A jelentés ellen szavaztam, mert annak tartalma elfogadhatatlan nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió számára is. A jelentés szembemegy a Lisszaboni Szerződés tartalmával, mivel olyan kérdéseket tárgyal és javasol rá jogi eszközöket, amelyek a szubszidiaritás elve alapján egyértelműen tagállami hatáskörbe tartoznak. A magyar emberek nem azért szavazták meg az Európai Unióhoz való csatlakozást, hogy kilenc év elteltével az Európai Parlament baloldala pártpolitikai célokból politikai gyámság alá helyezze Magyarországot. Ez az Európai Unió intézményeinek súlyos válságát és szereptévesztését jelenti, mert egyértelműen csak az Európai Bizottságnak és végső soron az Európai Bíróságnak van kompetenciája ilyenkor fellépni, ami helyesen meg is történt. Minden más fellépést a lehető leghatározottabban elítélek, amely figyelmen kívül hagyja a már meglévő, lefektetett és mindenkire, hangsúlyozom, mindenkire érvényes szabályokat és jogi normákat, így ezt a jelentést elutasítom!"@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph