Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-405-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-405-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Tavares-jelentés sem a tények, sem pedig jogtechnikai szempontból sem állja meg a helyét, hiszen teljes mértékben ignorálja az Európai Parlament kompetenciáit, és nem veszi figyelembe az intézmények és a tagállamok között meghúzódó jogi felelősségi körök és egyensúlyok kérdéseit sem. A jelentés szintén semmibe veszi a Szerződések azon elemét, amely világosan kimondja a tagállamok alkotmányjogi tradícióinak és identitásának tiszteletben tartását. A szöveg valótlan és kétes politikai következtetéseken nyugszik, és egy olyan új intézmény felállítását is célozza, melynek sem erkölcsi, sem pedig jogi alapjai nem léteznek az Európai Unió történetében. Ez az intézmény lenne hivatott ellenőrizni a magyar alapjogok – így a jövőbeni választások – teljes kimenetelét és „jogszerű” lefolytatásának megvalósulását, amely tényt Magyarország a belügyeibe való súlyos beavatkozásnak tekinti, mely gyámság alá Magyarország nem kíván tartozni. Különösen fájó, hogy az európai szocialisták a liberálisokkal és a zöldekkel karöltve politikai játszmáik és jövőbeni politikai hasznuk reményében próbálják feláldozni és rossz színben feltüntetni egy ország lakosságának erőfeszítésekkel teli munkáját, sikeres teljesítményeit és magát az ország jó hírnevét is. A jelentés mélyen bántó mind a magyar emberekre, mind pedig egész Magyarországra nézve, és ezért nézetem szerint méltatlan mind az Európai Parlament, mind pedig az európaiság eszméje tekintetében, ezért azt támogatni teljességgel lehetetlen."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph