Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-405-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-405-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Magyarország szabad, demokratikus jogállam, melynek minősége kiállja az objektív összehasonlítást bármelyik tagállammal – Alkotmányát, Alkotmánybíróságát, törvényeit tekintve egyaránt. Következzenek érveim arra nézve, hogy a jelentés eszköz a baloldal politikai játékában: először, a jogállamiságot kéri számon a kormányon, miközben egy olyan eljárásban született meg, amely a legtöbb esetben áthágta az Európai Parlament saját szabályzatát. Másodszor, ténybeli tévedések, csúsztatások maradtak a szövegben, a tények nem zavarták a jelentéstevőt; más tagállamokhoz hasonló gyakorlat pedig csak Magyarország esetében kifogásolt. Harmadszor, ajánlásai többször túllépik az uniós jogköröket, mennek bele a nemzeti hatáskörbe, kipécézve a baloldal vesszőparipáit, mint a család definícióját vagy az egyházak elismerését. A 2. cikk általános veszélyeztetésére való hivatkozás tendencia lett jobboldali kormányok ellen. De balliberális kormányok hasonló jogszabályai, jogsértő intézkedései esetén, éppen a nemzeti hatáskörbe tartozásra hivatkozva nem tesznek semmit. Végül, választási megfigyelőket kér a jelentés a következő parlamenti választásokra, sugallva annak megkérdőjelezhetőségét. Ez a legsúlyosabb. Bizonyítja, hogy miután a szocialisták elvesztették az előző választásokat (a liberálisok pedig kiestek a magyar parlamentből) felhasználva teljes európai kapcsolatrendszerüket, nem sajnálják az eszközöket, hogy ellehetetlenítsék a kormányt – ahelyett, hogy az általuk hátrahagyott szemét eltakarításából kivennék részüket. Ennek eredménye ez a jelentés."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph