Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-404-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-404-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Tavares-jelentést az európai együttműködés szelleméhez méltatlannak, alapjában véve a balliberális tábor európai kampány-nyitányának tartom. Ellene szavaztam, mivel: a jelentés nem határozza meg világosan, hogy a tagországok alkotmányos berendezkedésének mely területei esnek a Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament kompetenciájába és melyek tartoznak a Lisszaboni Szerződés szerint kizárólagosan tagállami hatáskörbe. A jelentés számos ponton nyilvánvalóan túlterjeszkedik az Európai Parlament hatáskörén. A jelentés nem határozza meg világosan és egyértelműen a demokrácia és a jogállamiság minden tagállamra egyformán érvényes normáit. A jelentés egyetlen országot állít célkeresztbe anélkül, hogy összehasonlításokat tenne, azaz megvizsgálná, hogyan érvényesülnek más tagállamokban a vonatkozó normák. A jelentés figyelmen kívül hagyja a magyar kormány álláspontját és ténymegállapításait. A jelentés valótlan megállapításokat tesz a magyarországi helyzetre vonatkozóan. A jelentés indokolatlanul áthágja az Európai Parlament által megszabott, az önálló kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó terjedelmi korlátot. Fentiekből következően a jelentés megközelítésmódja és felépítése egyoldalú és elfogult."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph