Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-401-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-401-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Magyarország, annak kormánya és Orbán Viktor miniszterelnök több ízben kinyilvánította, hogy együttműködik az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy konstruktív párbeszéd keretében lehessen rendezni minden vitás kérdést. Azonban a Tavares-jelentés messze nem erről szól, éppen ezért bizton mondhatom, hogy európai parlamenti képviselőként nem támogathatok egy olyan jelentést, amely nem konstruktív, nem jogi érveken alapuló dokumentum. Egy olyan jelentésről van szó, amely bőven túlmutat a szabályzatban meghatározott felhatalmazásán, amely súlyosan sérti Magyarországot, amely igazságtalanul és nyíltan kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben, és amely gyámság és ellenőrzés alá akar vonni egy olyan országot, valamint annak kormányát, amely három év alatt stabilitási és növekedési pályára állította nemzeti gazdaságát. Magyarország jobban teljesít. Ennek ékes példája, hogy Magyarország hosszú idő után végre kikerült a túlzottdeficit-eljárás alól. Minden ország nemzeti joga, hogy alaptörvényt fogalmazzon meg és módosítson, erről szól a szubszidiaritás elve, amelybe beletartozik az is, hogy tradícióit, hagyományait tiszteletben tartva hozzon létre egy olyan alaptörvényt, amely megfelel a nemzeti és uniós értékeknek, valamint a jogállamiságnak is."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph