Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-400-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-400-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Eu nu am susţinut acest raport deoarece prin propunerile avansate se depăşesc foarte mult atribuţiile Parlamentului European. De asemenea, consider că raportul are conotaţii politice. Totodată, unele dintre recomandările formulate nu sunt în linie cu competenţele instituţiilor europene. Aplicarea standardelor duble în raport cu unele state, precum Ungaria, poate avea efecte negative. Nu în ultimul rând, consider că, dacă dorim să avem cu adevărat o Uniune în care libertăţile fundamentale şi statul de drept să primeze, trebuie să existe mecanisme uniforme pentru toate statele. Doar astfel putem preveni derapajele şi ne putem asigura că atunci când ele au loc, măsurile de îndreptare ale acestora se aplică în mod neutru şi fără partizanat politic."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph