Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-399-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-399-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Szavazatommal természetesen nem támogattam a szocialista, liberális, zöld és kommunista képviselők Magyarországgal szembeni pártdiktátumát, a Tavares-jelentést. Elfogadhatatlannak tartom a jelentés hazugságokon, tévedéseken és csúsztatásokon alapuló megállapításait, illetve mélyen sértő stílusát. A dokumentum olyan elemeket kér számon a magyar Országgyűlésen, amit az Európai Parlament más országoktól nem követel meg. Teljes mértékben elutasítom a hazámmal szembeni igazságtalan eljárást, mely alapvetően szembe megy az Európai Unió Szerződésével. Lesújt a tény, hogy az Európai Parlament baloldali többsége pártpolitikai okokból diktátumokat támaszt a szabadon választott magyar Országgyűlés számára. Véleményem szerint a Tavares-jelentésben szereplő javaslat, miszerint gyámság alá akarják helyezni az országot, súlyosan sérti és korlátozza Magyarország függetlenségét."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph