Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-388-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-388-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A jelentést nem szavaztam meg. Túlzó következtetéseket von le labilis tényállításokból. Ajánlásai pontatlanok és végrehajthatatlanok. Mégis, javult a szöveg az eredetihez képest. Már nem kell a jelentést megküldeni az USA külügyminisztériumának, a Prizmán keresztül már úgyis látták. De komolyra fordítva a szót akár dicsérhetnénk is, hogy kimondja: nem lehet kettős mércét alkalmazni. Érdeklődve várom, hogy az EP ma jelentést készítsen Szlovákia, Görögország, Franciaország, Románia esetében például a kisebbségi helyzetről. És végül, végre egy dokumentum, amely tételesen foglalkozik a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartásával, tehát semmi akadálya, hogy jelentést készítsünk az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetéről is az egyes tagállamokban. Ha komolyan gondoljuk a kettős mérce elutasítását, akkor ezeket a lépéseket meg kell tennünk. Ha nem, az egész Európai Parlament veszíthet hiteléből."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph