Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-387-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-387-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Het verslag over Hongarije is misschien wel het meest wanstaltige project dat ik hier in de afgelopen vier jaar voorbij heb zien komen. Hoe haalt het Parlement het in zijn hoofd om een vrij en soeverein land op zodanige wijze te schofferen en te beledigen? Wat volgt hierna? Inquisitiecommissies die vanuit het EP Europa doorreizen op zoek naar burgers die het Europees volkslied niet kennen of weigeren te buigen voor de Europese vlag. Voorzitter, op dit verslag zijn maar drie woorden van toepassing: schande, schande, schande. Tegen de voorstemmers in dit Parlement zeg ik: bemoei je alsjeblieft met je eigen zaken!"@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph