Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-386-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-386-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Természetesen nemmel szavaztam a Tavares-jelentésre. Nemmel szavaztam, mert magyar ember vagyok, és úgy gondolom, hogy hazaszerető és nemzeti öntudattal rendelkező ember soha nem szavazhatja meg azt, hogy a hazája elveszítse a függetlenségét és nemzetközi gyámság alá kerüljön. Nemmel szavaztam azért is, mert jogász vagyok, és meggyőződésem, hogy ez az egész jelentés úgy, ahogy van nélkülöz mindenfajta jogi alapot, más szavakkal kifejezve teljes mértékben jogellenes. Ezt maga a jelentés is kimondja magáról a 72. pontban, amikor maga mondja, hogy az EU nem rendelkezik hatékony ellenőrzési eszközökkel és szankciókkal a koppenhágai dilemma vonatkozásában. Ha ezen a helyzeten változtatni akarnak, akkor nem az a megoldás, hogy jogellenesen fellépjenek egy országgal szemben, hanem az, hogy változtassák meg a vonatkozó szerződéseket, amennyiben más országok szeretnék a függetlenségüket feladni. Mi, magyarok, természetes nem szeretnénk."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph