Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-324-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.36.3-324-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, net als de handel in CO2-rechten komt ook de telkenmale langs. Nederland is terecht gekant tegen deze verkapte inkomstenbron van de geldverspillende EU. De FTT is natuurlijk ontstaan als reactie op de rotzooi die de banken ervan hebben gemaakt, niet de gewone burgers. Helaas straft het de banken niet, zorgt het niet voor extra stabiliteit en wordt het gelag gewoon betaald door de burger. Het is buitengewoon kwalijk om zeker in deze tijden de last van die burgers nog meer te verhogen. De FTT is een mix van Europees onbehoorlijk bestuur en economische volksverlakkerij."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph