Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-255-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.34.3-255-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, schijnbaar gaan we net zo lang door met stemmen over totdat het de klimaatalarmisten weer naar de zin is. Helaas is het de klimaatayatollahs vandaag gelukt. Als de uitkomsten van een handelsmarkt in CO2 je niet zinnen, dan moet je er geen markt van maken. Dat is een heel simpele redenering. Afgezien daarvan kan ik natuurlijk niet vaak genoeg herhalen dat het natuurlijk een illusie is dat met een werkend CO2-rechtensysteem we wel even de veronderstelde klimaatverandering stoppen of terugdraaien en zo de wereld redden. Wat een stuitende naïviteit van de klimaatfundamentalisten."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph