Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-160-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-160-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Z zadowoleniem zagłosowałem za politycznym porozumieniem w sprawie wieloletnich ram finansowych. Parlament Europejski i jego przewodniczący Martin Schulz jasno wyrazili oczekiwania wobec nowych ram finansowych, a mianowicie: śródokresowy przegląd budżetu, elastyczność, zapewnienie stosownego priorytetu najbardziej potrzebującym, czyli najuboższym i niepracującej młodzieży, oraz zagwarantowanie niezbędnych dochodów jeszcze w roku 2013. Z uznaniem odnoszę się do negocjatorów parlamentarnych, zwłaszcza reprezentujących grupę S&D Ivailo Kalfina i Gorana Farma. Nie jestem zadowolony z kwoty budżetu (908 mld € płatności i 960 mld € zobowiązań), ale tych kwot nie dało się radykalnie zmienić. Osiągnęliśmy natomiast istotną poprawę w zakresie możliwości efektywnego wykorzystania tych wielce ograniczonych środków."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph