Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-156-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-156-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Az ír prioritások nagy része a gazdasági fellendülés, a versenyképesség növelése, illetve a pénzügyi stabilitás elérése körül mozgott. Ugyan még számos erőfeszítésbe kerül, hogy a közösség ne térjen le a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés útjáról, az ír elnökség valóban szívén viselte az euróövezet és a közös gazdaságpolitikák sorsát, hisz az Unió pénzügyi stabilitása jelentősen javult az elmúlt időkben. Döntés született a bankunió második szakaszának az életbe léptetéséről, valamint egyre tovább haladunk az egységes bankfelügyeleti mechanizmus kialakításában is, mely szintén hozzájárul a pénzügyi válságtól megsebzett európai bankszektor stabilizálásához. Az ír programban szereplő stabilitást szolgálja továbbá, hogy az elmúlt tanácsi ülés alkalmával emelték meg az Európai Beruházási Bank törzstőkéjét 10 milliárd euróval, valamint már maga az a tény is, hogy a 2014–2020 közötti pénzügyi keretről szóló egyeztetések is a végéhez közelednek. Sőt mi több, azt az Európai Parlament politikai megállapodás formájában jóvá is hagyta, így végleg minden akadály elhárulhat Magyarország elől, hogy a mezőgazdaság, illetve a kohéziós politika területén lehívja a jövőben a rendelkezésre álló forrásokat. Mindezek tükrében gratulálok tehát az ír elnökség munkájához, mely méltón ünnepelte tagságának 40. évfordulóját és bizonyította, hogy felkészült tagja az európai közösségnek!"@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph