Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-152-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-152-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Europa trebuie să demonstreze că este solidară cu cetăţenii aflaţi în dificultate din cauza crizei sau a altor probleme generate de măsurile de austeritate şi salut decizia privind o creștere suplimentară de până la 1 miliard de euro pentru programul de asistență persoanelor celor mai sărace din Uniune prin distribuirea de produse alimentare de către statele membre care doresc să utilizeze această creștere pentru programul menţionat, precum şi pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph