Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-151-937"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-151-937"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi ja Parlamentas išreiškia pritarimą neseniai pasiektam tarpinstituciniam kompromisiniam sutarimui dėl būsimos ES daugiametės perspektyvos 2014-2020 metais. Europos Parlamento reikalavimu būsimasis daugiametis ES biudžetas tapo veiksmingesnis, skaidresnis, bei nuoseklesnis, jame nuo šiol bus nustatyti griežtesni reikalavimai ES finansinių įsipareigojimų vykdymui. Tačiau svarbiausia, kad Europos Parlamentas iškovojo didesnį ir nuoseklesnį finansavimą švietimo, mokslinių tyrimų bei paramos labiausiai skurstantiems žmonėms sritims. Tai ne tik įgalins investicijas šiose ES konkurencingumą lemiančiose bei užimtumą skatinančiose srityse, bet ir leis Europos Sąjungai pasirūpinti savo labiausiai nuo krizės nukentėjusiais piliečiais."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph