Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-151-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-151-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Az Európai Parlament plenáris ülése 2013. július 3-án nagy többséggel elfogadta azt az állásfoglalást, amely üdvözli a 2014-2020-as uniós pénzügyi keretről szóló megállapodást. Ezek után semmi nem veszélyezteti, hogy 2014 és 2020 között eurómilliárdok érkezzenek Magyarországra a kohéziós politika és a közös agrárpolitika keretében. Az uniós intézmények vezetőinek múlt heti, áttörést jelentő megállapodását az új többéves pénzügyi keretről most a képviselők többsége is megerősítette. Az uniós állam- és kormányfők még 2013 februárjában állapodtak meg az új pénzügyi keretről. Ennek egyik legnagyobb nyertese Magyarország és a magyar polgárok. A korábbi tervezethez képest annak ellenére jelentősen javult Magyarország pozíciója, hogy az egész hétéves keret 73 milliárd euróval csökkent. Nagy siker, hogy a kisebb tortából Magyarországnak a korábbinál is nagyobb szelet jutott: míg egy magyar polgárra a 2007 és 2013 közötti periódusban 660 ezer forintnyi uniós támogatás jutott, a következő periódusban 712 ezer forint jut majd. Ezzel az eredménnyel az egy főre jutó támogatásban a második helyen vagyunk a 28 tagállam között."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph