Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-151-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-151-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Molaim Uachtaránacht na hÉireann as an gcomhaontú a baineadh amach i dtaca le buiséad fadtréimhseach an AE agus fearaim fáilte ar leith roimh an tsolúbthacht atá ann chun béim thar cuimse a chur ar chláir cosúil le Horizon 2020, Erasmus+ don óige, oideachas agus spórt, agus chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc na n-óg. Is rud maith é an ciste de EUR 8 billiún a bheidh ann anois chun cabhrú le daoine óga fostaíocht nó oiliúint fhiúntach a bhaint amach ach ní mór go n-úsáidfeadh na Ballstáit an ciste sin i gceart chun dul i ngleic le bunchúiseanna na dífhostaíochta in ionad é a chaitheamh ar réiteach a thabhairt isteach, nach mbeadh ann ach réiteach sealadach. Táim an-mhíshásta le cinneadh na Comhairle mórcheisteanna maidir le hathchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) a choimeád faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil agus gan plé a dhéanamh orthu faoi chainteanna an CBT. Tá solúbthacht na gcolún agus cúrsaí uasteorainneacha i gcroílár athchóiriú an CBT ach níor ligeadh dúinn plé a dhéanamh orthu sna cainteanna CBT idir an Pharlaimint agus an Chomhairle toisc go raibh siad socraithe ag an gComhairle roimhe sin. Is sárú ar Chonradh Liospóin agus ar lánchumhachtaí comhchinnteoireachta i gcúrsaí talmhaíochta é."@en1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph