Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-149-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-149-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Uachtaráin, bhí díomá orm inné nuair nach bhfuair mé seans labhairt nuair a bhíomar ag déanamh díospóireachta ar Uachtaránacht na hÉireann. Tharla an rud céanna ar maidin agus muid ag déanamh díospóireachta ar Uachtaránacht na Liotuáine, cé go raibh mé sa Pharlaimint i rith na ndíospóireachtaí go léir ó thús deireadh. Ach anois, ós rud é go bhfuil deis cainte agam ba mhaith liom a rá go bhfuil áthas orm go bhfuil an chuid is mó de na tráchtairí féaráilte neamhspleácha ag rá go ndearna Éire an-jab. Tá moladh ag dul don rialtas, don Taoiseach, don Tánaiste agus do na hairí go léir as ucht an jab an-mhaith a rinne siad agus go háirithe, is dóigh liom, ba cheart moladh a thabhairt d’obair na státseirbhíseach a rinne an-jab freisin. Tá sé tábhachtach iad a lua. Ba mhaith liom rath a ghuí ar an Liotuáin don sé mhí atá le teacht. Bhí áthas ar fad orm nuair a glacadh leis an MFF. Tá an-mholadh ag dul do Alain Lamassoure, ár rapóirtéir, agus don Tánaiste Eamon Gilmore a rinne togha jab ar fad."@en1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph