Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-137-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-137-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik wil nu niet direct zeggen dat het Iers voorzitterschap het slechtste voorzitterschap aller tijden was, want er waren er daarvóór ook al een aantal die het een stuk minder deden, maar fraai was het allemaal niet. We zitten straks opgescheept met een meerjarig financieel kader waarvan het volstrekt onduidelijk is hoe het gaat werken in de komende jaren. De enige constante in de afspraken is het feit dat we geld zullen zien verdwijnen van de noordelijke naar de zuidelijke lidstaten. Gelukkig heeft elke lidstaat nog een veto in dezen. Laten we hopen dat er in ieder geval één lidstaat de stap durft te nemen om dit akkoord naar de prullenbak te verwijzen."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph