Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-02-Speech-2-693-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130702.54.2-693-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Criza economică provocată de activităţile riscante ale băncilor a condus la pierderea de locuri de muncă şi, implicit, la degradarea nivelului de trai al cetăţenilor europeni. Ca urmare a turbulenţelor financiare din Cipru, s-a pus problema folosirii depozitelor de până la 100 de mii de euro, în mare parte economii ale pensionarilor şi ale micilor antreprenori, pentru a salva de la faliment principalele bănci cipriote. În acest context, nu este deloc surprinzător că, la momentul actual, încrederea consumatorilor în sectorul bancar din Uniunea Europeană este la nivelul cel mai scăzut din toate timpurile. De aceea, doresc să salut raportul colegei mele Arlene McCarthy prin intermediul căruia sunt făcute propuneri concrete pentru o reglementare mai eficientă a sistemului bancar european. Susţin separarea juridică a anumitor activităţi financiare riscante de băncile de depozite din cadrul unui grup bancar deoarece consider că aceasta este o prevedere esenţială pentru a asigura o mai bună protecţie a banilor deponenţilor. Cât timp vor exista lacune în reglementarea activităţilor băncilor din Uniunea Europeană, riscul producerii unor noi crize nu va fi depăşit. De aceea, salut şi iniţiativa domnului comisar şi aşteptăm cu interes propunerea care va veni din partea Comisiei."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph