Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-02-Speech-2-665-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130702.53.2-665-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Jeg kan sige for ALDE-Gruppen: Vi er mere enige med PPE'erne, end vi er med socialisterne, og med hr. Giegold, når det kommer til spørgsmålet om bonusloft og performance fee. Jeg er glad for, at vi med dette direktiv får sikret investorerne, at de har deres værdier til stede i depotbankerne. Det giver bedre regler til beskyttelse af investorerne, og det er en mere præcis definition, vi har fået, et mere præcist krav til depotbanker, som ALDE bakker helt og fuldt op. Jeg takker ordføreren, hr. Giegold, for det samarbejde, vi har haft, og for de fælles løsninger vi kunne finde. Til gengæld har vi altså et problem med reglerne for aflønning og gebyrer, som blev vedtaget i Økonomi- og Valutaudvalget. Vi bakker ikke op om bonusloftet af de samme årsager, som Thomas Mann nævnte. Der er forskel på reglerne for forholdene i investeringsindustrien og for bankerne. Vi bakker heller ikke op om det foreslåede indgreb mod resultatorienterede gebyrer, altså performance fees. Vi går ikke ind for den detailregulering, som betænkningen foreslår. Jeg er enig i, at investorerne skal sikres et klart overblik over omkostninger og gebyrer ved at investere, og at foreningerne løbende skal arbejde for at nedbringe omkostningerne. Jeg har personlig erfaring som medlem af en bestyrelse for en investeringsforening, hvor en stor del af opgaven som repræsentant for investorerne netop har bestået i hele tiden at genforhandle gebyrer og omkostninger, så investorerne ikke betaler urimeligt meget. Jeg skal hilse og sige, at i mit land holder Finanstilsynet meget øje med, at vi sørger for at forhandle priserne ned, og det gør pressen også. Så der er fokus på det i mange lande, hvordan omkostningerne udvikler sig. Hvis vi skal have nye indgreb i UCITS over for gebyrer og omkostninger, mener jeg, at der er behov for en langt bedre analyse af problemstillingen og af erfaringerne i forskellige lande samt en konsekvensanalyse af forskellige indgreb."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph