Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-02-Speech-2-649-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130702.52.2-649-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Taxa pe tranzacţiile financiare ar putea deveni un factor de descurajare a activităţilor riscante şi al speculaţiei, reprezentând în acelaşi timp, pentru sectorul financiar, un mijloc echitabil de a contribui la procesul de redresare economică. Taxa va aduce un venit important bugetelor, estimat la 57 de miliarde de euro anual – în eventualitatea introducerii sale în 27 de state membre, şi la 31 de miliarde euro anual – în cazul cooperării prevăzute între 11 state membre, într-un moment în care stimularea creşterii economice şi, în special, crearea de locuri de muncă, sunt atât de necesare. Salut iniţiativa statelor care au decis să colaboreze pentru implementarea taxei, însă regret că restul membrelor Uniunii Europene nu s–au alăturat, pentru moment, acestui demers. Totodată, nu sunt favorabil principiului scutirii anumitor instrumente financiare de la aplicarea taxei pe tranzacţii financiare, deoarece o punere în practică selectivă a acesteia ar crea deficienţe, subminându-i eficacitatea."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph