Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-02-Speech-2-599-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130702.50.2-599-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doresc să-mi exprim şi eu condoleanţele şi solidaritatea faţă de victimele recentelor inundaţii care au avut loc în diverse regiuni ale Europei, inclusiv în ţara mea, România. Din păcate, observăm cum frecvenţa şi gravitatea acestor fenomene sunt în creştere. De aceea, este absolut necesar ca statele membre să-şi îmbunătăţească capacitatea de prevenire a catastrofelor naturale şi să poată face apel la mobilizarea unor mecanisme europene de răspuns, caracterizate prin promptitudine şi eficacitate. Astfel, statele membre, care au fost afectate de inundaţii, trebuie să primească de urgenţă ajutor financiar, prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. Totodată, consider că avem nevoie de o revizuire a mecanismului de funcţionare a acestuia, atât pentru a introduce criterii mai clare în vederea obţinerii de finanţare, cât şi pentru a permite accesul cât mai rapid la sumele necesare pentru reconstrucţia zonelor avariate de îndată ce o solicitare de sprijin a fost formulată."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph