Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-02-Speech-2-429-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130702.44.2-429-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, dit is weer zo'n klimaatfundamentalistisch verslag waarover we om de zoveel tijd stemmen hier in dit Parlement. Er staan allemaal naïeve doelstellingen in en het staat bol van het wensdenken. Fossiele energie moet zo snel mogelijk weg, maar dat gaat toch niet gebeuren. Alles moet CO2-neutraal zijn, het gebruikelijke liedje van de klimaat-ayatollahs. Voorzitter, nadat men het verslag heeft gelezen, kan men slechts het volgende concluderen: waarom is dit verslag geschreven, wat is het nut ervan, wat staat er eigenlijk in, wat moeten we er nu eigenlijk mee? Ik zou zeggen, schrijf dit soort onzinnige, nutteloze verslagen gewoon niet meer. Dan krijgen we misschien écht een betere wereld."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph