Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-02-Speech-2-309-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130702.39.2-309-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, dit is weer een typisch verslag uit de categorie "Waar bemoeien ze zich nou eigenlijk mee?". De Europese Unie lijkt niet te leren van de constante protesten uit de maatschappij tegen de onstilbare regel- en bemoeizucht. Gelukkig worden die idiote voorstellen van de Commissie in het verslag flink afgezwakt. De enorme hoge controlefuncties, controlefrequenties en de uitbreiding tot motoren, scooters en zelfs bromfietsen, zijn natuurlijk volstrekt onwenselijk. Sterker nog, de EU dient zich hier helemaal niet mee te bemoeien. Terecht staat in het verslag dan ook vermeld dat Nederland bezwaar aantekent tegen deze initiatieven, aangezien deze in strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel. Jammer dat het Parlement dat niet inziet."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph