Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-02-Speech-2-119-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130702.6.2-119-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Het akkoord over de volgende meerjarenbegroting is maar een mager beestje. Het mag dan misschien wel het maximaal haalbare zijn dat op dit moment van de lidstaten verwacht kan worden, maar dat neemt niet weg dat de uitkomst ver verwijderd blijft van de minimumeisen die het Parlement in zijn vorige resoluties heeft gesteld. De EU krijgt met dit akkoord de volgende 7 jaar een begroting die gericht is op het verleden, terwijl we meer dan ooit een beleid nodig hebben dat ons een toekomst biedt. Daarvoor zijn investeringsmiddelen en middelen om de strijd tegen de jeugdwerkloosheid te voeren absoluut noodzakelijk. Om die reden ben ik helemaal niet gelukkig met dit resultaat en kan ik dit akkoord niet steunen. Het bereikte akkoord verdedigt onvoldoende het algemene Europese belang. Zelfs de toegevingen die het Parlement heeft kunnen afdwingen, zoals de van middelen voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid dreigen een vergiftigd geschenk te worden. Het concentreren van deze middelen in het begin van de begrotingsperiode gaat immers niet gepaard met het optrekken van het jaarlijkse uitgavenplafond. Voor elke euro die eerder wordt uitgegeven, moeten er investeringen worden uitgesteld. Dit ondergraaft natuurlijk nog meer de mogelijkheid van het EU-budget als investeringsbudget."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"'frontloading'"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph