Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-02-Speech-2-083-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130702.6.2-083-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Flere har nævnt her i dag, at det irske formandskab havde en tung arbejdsbyrde. Jeg vil sige, at det havde en umulig arbejdsbyrde. Det var simpelthen enormt, hvad man skulle nå, både den flerårige budgetramme, hvor hvert enkelt land havde vetoret, og så alle de underliggende lovtekster, over 50 forskellige dele, der skulle falde sammen, og derfor er det utroligt, at man har fået det hele til at lande. Jeg kan forstå, hvis det irske formandskab i dag føler stor lettelse og glæde over, at man kom i hus. Det er en flot indsats. ALDE-Gruppen satte jo ikke spørgsmålstegn ved den budgetramme, som statscheferne vedtog i februar. Vi mener godt, at EU kan leve med et mindre budget i en periode, hvor mange lande kæmper med at rette op på de offentlige finanser, men vi var ikke enige i den måde, man havde fordelt budgetrammen. Vi var kede af, at man havde for lidt fokus på forskning og udvikling af infrastruktur og for meget fokus på direkte støtte til landbruget. Derfor er jeg glad for, at vi fik mere fleksibilitet, vi fik en aftale om revision, så det nyvalgte parlament i 2016 får mulighed for at få indflydelse på budgetrammen. Det er mit håb, at det kan gavne initiativet til bekæmpelse af ungdomsledighed, men også sikre, at vi får flere penge til forskning og infrastruktur, herunder flere penge til den digitale agenda. Og så skal vi have arbejdsgruppen om nye egne indtægter i gang. Jo før, desto bedre! Vi er nødt til at få et nyt system, der er mere gennemskueligt og forståeligt. Det er nødvendigt for at få en bedre debat om budgettet i fremtiden."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph