Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-06-13-Speech-4-415-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130613.40.4-415-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Więzienie swoich oponentów, wkładanie do więzienia i nękanie w nich osób, które mogłyby ewentualnie zająć miejsce prezydenta, to jest coś skandalicznego, a szczególnie w krajach, które (i tutaj trzeba to podkreślać) jakoś starają się pokazywać, że mają instytucje demokratyczne. Bo w końcu Azerbejdżan jest członkiem Rady Europy i ma przejąć przewodnictwo w 2014 roku, o czym mówiliśmy tutaj dzisiaj już kilka razy. Jest objęty Partnerstwem Wschodnim. Trwają negocjacje Azerbejdżanu i Unii Europejskiej na temat umowy stowarzyszeniowej, a tym czasem konkurencja siedzi w więzieniu i jest traktowana w sposób okropny. Bardzo jestem wdzięczna wszystkim kolegom i koleżankom za wszystkie wystąpienia, które wymagały właściwie o wiele ostrzejszej rezolucji; było wiele głosów, które domagały się o wiele wyraźniejszego głosu w sprawie obrony pana Ilgara Mammadova. Do tych głosów wszyscy się dołączamy, również nieobecni na tej sali."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph