Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-06-13-Speech-4-080-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130613.4.4-080-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Obiectivele de dezvoltare ale mileniului au fost elaborate în spiritul solidarităţii, pentru a răspunde nevoilor statelor cel mai puţin dezvoltate, confruntate cu o sărăcie extremă, cu o rată a mortalităţii infantile îngrijorătoare, dar şi cu precaritatea resurselor naturale. Până în prezent, au fost îndeplinite trei obiective esenţiale: reducerea la jumătate a procentului populaţiei trăind într-o sărăcie severă, îmbunătăţirea accesului populaţiei la apa potabilă, precum şi scăderea, de la 39% la 33%, a ratei populaţiei urbane care trăieşte în locuinţe precare. Cu toate acestea, angajamentele statelor dezvoltate de a contribui la reducerea decalajelor trebuie dublate de o reală voinţă politică la nivel global. Eradicarea sărăciei, precum şi dezvoltarea durabilă trebuie să se situeze în topul priorităţilor agendei pentru dezvoltarea post 2015, iar în acelaşi timp trebuie să evităm stabilirea unui nou set de ţinte, fără a identifica şi metodele concrete de realizare a acestora, precum şi sursele de finanţare."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph