Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-06-13-Speech-4-018-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130613.2.4-018-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Camerun este singura ţară din Africa Centrală care a negociat un acord interimar de parteneriat economic cu Uniunea Europeană, în urma expirării derogării acordate de Organizaţia Mondială a Comerţului pentru regimul comercial preferenţial unilateral pentru statele din Africa, zona Caraibilor şi Pacific. Astfel, Camerun a beneficiat, încă din 2008, de un acces fără taxe sau contingente la piaţa europeană, iar acest lucru i-a permis să evite perturbări comerciale, inclusiv prin aplicarea anticipată a regimului comercial, în momentul încetării derogării OMC. Consider că Parlamentul European trebuie să-şi dea acordul pentru parteneriatul economic cu Camerun, deoarece aceasta ar reprezenta un model pentru restul ţărilor din Africa Centrală, care nu se simt încă pregătite să înceapă negocierilor cu Uniunea Europeană în această direcţie. În acelaşi timp, Camerun trebuie să ratifice cât mai curând acordul pentru a beneficia de avantajele integrale ale acestuia."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph