Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-06-12-Speech-3-671-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130612.65.3-671-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, religies en ideologieën zijn het ultieme kwaad van deze wereld. Eeuwenoude dogma's worden opgedrongen om achterlijke, achterhaalde en idiote wereldbeelden aan mensen en aan kinderen op te dringen. Religies maken mensen dom en houden mensen dom, ondanks de wetenschappelijke waarheid dat er geen opperwezens bestaan. Voorzitter, het bestaansrecht van religies is dat ze leefregels opleggen die een zelfbenoemde waarheid bevatten. Leefregels die superieur worden geacht boven empirisch bewezen feiten. Iedereen heeft het recht om in zijn hoofd te denken wat hij wil, hoe waanzinnig het ook is en hoe gespeend het ook is van elke vorm van realiteitszin. Mensenrechten hebben als basis dat zij die personen moeten beschermen die gediscrimineerd worden op grond van iets dat buiten hun eigen vrije wil ligt, iets waarmee ze geboren zijn of dat hun is aangedaan. Denk aan het hebben van een bepaalde huidskleur, handicap, ras, seksuele geaardheid of geslacht. Die mensen verdienen bescherming tegen welke vorm van willekeur dan ook. En daar sta ik ook achter. Maar geloven in een is een keuze. Het is niet aangeboren. Het is een keuze die mensen maken met hun volle verstand – althans dat zou je denken. Helaas worden kinderen al heel vroeg gehersenspoeld om het geloof van hun omgeving aan te hangen. Het is je reinste kindermishandeling, want niemand wordt gelovig geboren, je wordt het gemaakt. Gelovigen moeten altijd geridiculiseerd en bespot kunnen worden, belachelijk gemaakt kunnen worden en constant aangesproken kunnen worden op hun waanbeelden. Het verbieden van blasfemie is de nagel aan de doodskist van de vrije meningsuiting en het gezond verstand. Kwetsen en beledigen van gelovigen is een recht dat iedereen heeft. Want, wil je geloven in God, Allah, Boeddha of wat dan ook, dan moet je accepteren dat je tegen elke vorm van menselijk logisch redeneren ingaat en dat daar binnen een vrije democratische samenleving een prijs opstaat, namelijk dat je bespot kunt worden om je idiote denkbeelden. En dat heb je maar te accepteren. Ik rond af. Geloven doe je maar thuis, niet in de publieke ruimte. Het niet geconfronteerd willen worden met eeuwenoude dogma's en deze mogen ridiculiseren, dát zou een mensenrecht moeten zijn."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"deus"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph