Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-23-Speech-4-513-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130523.50.4-513-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Nu este prima dată când discutăm despre necesitatea abolirii pedepsei capitale în India şi în peste alte 40 de ţări. Este un efort pe care nu trebuie să-l întrerupem, pentru că pedeapsa cu moartea este o încălcare a dreptului fundamentul al omului la viaţă, este un tratament crud, degradant, care nu previne criminalitatea mai eficient decât alte pedepse, iar faptul că 154 de state au abolit sau această pedeapsă este încurajator. Execuţia lui Mohammad Afzal Guru reprezintă un prilej pentru a reînnoi solicitarea adresată Indiei să-şi alinieze legislaţia şi practica judiciară la standardele internaţionale în materie de drepturi ale omului pentru a-şi obţine respectul cuvenit şi în această privinţă. Este regretabil că această ţară cu o ascensiune şi o dezvoltare demne de admiraţie menţine încă pe culoarul morţii aproape 1 500 de persoane. De aceea reînnoim apelul nostru către autorităţile indiene de a renunţa la aplicarea sentinţelor capitale deja pronunţate şi de a aboli pedeapsa cu moartea."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph